top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Acupunctuur Suwen, Dorpsstraat 113, 6042LB, Roermond

 

Betalingen & Afspraken (Particulieren)

1. Je afspraak

Afspraken voor bezoek en of behandelingen worden op voorhand, telefonisch per e-mail of online gemaakt en zijn altijd onder vermelding van volledige NAW-gegevens en telefoonnummer. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer je een afspraak maakt, stem je zondermeer in met de algemene voorwaarden zoals deze op deze pagina staan vermeld.

2. Contra-indicaties

Bij een eerste afspraak wordt een korte anamnese (intakegesprek) afgenomen. Bij bepaalde symptomen, de zogenoemde contra-indicaties kan Acupunctuur Suwen besluiten om de behandeling niet uit te voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar de (huis-)arts.

Om te voorkomen dat je op jouw afspraak komt en vanwege contra-indicaties geweigerd wordt voor een behandeling, raden wij nadrukkelijk aan om vooraf info in te winnen.

Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis-)arts voordat je een afspraak bij Acupunctuur Suwen maakt.

3. Annuleren

Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan is Acupunctuur Suwen helaas genoodzaakt het afgesproken tarief in rekening te brengen.

4. Betalingen

Alle behandelingen dienen per pin betaald te worden betaald, tenzij anders afgesproken en bevestigd door Acupunctuur Suwen.

5. Aansprakelijkheid

Acupunctuur Suwen is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen.

Wanneer u zich laat behandelen bij Acupunctuur Suwen, dan is dit geheel op eigen risico.

6. Intake en uw gezondheid

Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven.

Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf of uw kind

7. Overig

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Acupunctuur Suwen te allen tijde worden gewijzigd.

bottom of page